Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 


6 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju Wójt Gminy Pokój, Barbara Zając, podpisała dwie umowy o dofinansowanie projektów z Województwem Opolskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Opolskiego w osobach Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły, oraz Wicemarszałka Województwa Opolskiego, Stanisława Rakoczego. Zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. są pierwszym etapem rewitalizacji zabytkowego parku w Pokoju.

Podczas uroczystości podpisano również okolicznościowe porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektów partnerskich.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie i będą realizowane w najbliższych latach to:


I. Projekt partnerski pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim” o wartości całkowitej 3 800 000 zł, współfinansowany w wysokości 3 230 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Priorytet 5 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 - Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Partnerzy projektu:

  • Gmina Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa,
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą przy ul. Piastowskiej 14, 45-082 Opole,
  • Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 25 c, 45-315 Opole,

Realizator projektu:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju  z siedzibą przy ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój,

II. Projekt partnerski pn. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej i promocji na obszarze województwa opolskiego” o wartości całkowitej 3 000 000 zł, współfinansowany w wysokości 2 550 000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Priorytet 5 Ochrona Środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Partnerzy projektu:

  • Gmina Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
  • Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole,

Realizator projektu:

  • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju  z siedzibą przy ul. 1 Maja 26, 46-034 Pokój,
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-11-2017 15:57

Przewiń do góry