Park w Pokoju
GALERIA

W dniu 2 października 2017 r., na terenie woj. opolskiego, odnotowano usiłowania dokonania oszustwa na tzw. policjanta, gdzie sprawcy podając się za funkcjonariuszy Policji, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wprowadzając w błąd usiłują doprowadzić osoby starsze do niekorzystnego rozporządzeniem ich mieniem.

Z uwagi na powyższe, proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w kontaktach z nieznajomymi osobami. W przypadku podejrzeń, co do wiarygodności „osoby odwiedzającej”, o zaistniałej sytuacji proszę  natychmiast powiadomić Policję.


senior 1.jpeg


KOMUNIKAT

Z uwagi na powtarzające się w ostatnim czasie oszustwa szczególnie osób starszych tzw. metodami „na wnuczka” i „na policjanta” zwracam się ponownie do państwa z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności.

Oszuści najczęściej okradają osoby w podeszłym wieku, które tracą niejednokrotnie oszczędności całego życia. Przestępcy najczęściej kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską np. wnuczka, wnuczkę siostrzeńca lub krewnego i proszą o pożyczenie pieniędzy, pod pozorem trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.

Coraz częściej oszuści w takich sytuacjach powołują się także na Policję lub sytuacje, w których rzekomo uczestniczą policjanci. Dlatego zwracam się do Państwa z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Zwracam się również z apelem do osób młodych – dzieci, wnuków – informujcie waszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość.

Namysłowscy policjanci prowadzą cyklicznie spotkania i szkolenia dla osób starszych z powyższej tematyki.

Pamiętajmy:

  • nigdy nie należy przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna;
  • Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem;
  • kiedy mamy podejrzenia, że ktoś próbuje nas oszukać natychmiast skontaktujmy się z Policją dzwoniąc pod numer 997 lub 112.

Dziękuję za uwagę.

Nadkom. Andrzej Ostrycharczyk
p.o. Komendanta Powiatowego Policji
w Namysłowie


senior 2.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-10-2017 07:57

Przewiń do góry