RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

UCIĄŻLWE ODPADY ZIELONE W LASACH

W związku z licznymi przypadkami wywożenia odpadów zielonych ( w tym ściętych gałęzi, resztek roślinnych z przydomowych ogródków, trawy z koszenia, liści) do okolicznych lasów informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ww. odpady zielone, można zagospodarowywać, wyłącznie, na dwa sposoby:

  • składować na przydomowym kompostowniku,
  • przekazywać odpady zebrane w pojemniku lub worku do tego przystosowanym, firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Pokój.

W przypadku chęci przekazania odpadów zielonych firmie zajmującej się wywozem odpadów komunalnych z terenu gminy Pokój należy w Urzędzie Gminy Pokój, w pok. nr 19 zmienić deklarację dotyczącą wywozu odpadów z uwzględnieniem wywozu odpadów zielonych, w celu dostarczenia przez firmę specjalnych worków w kolorze brązowym oraz kodów kreskowych.

WAŻNE

Wywóz odpadów zielonych jest BEZPŁATNY, a jego opłata jest już wliczona w opłatę ponoszoną za wywóz odpadów. Mieszkaniec dokonując zmiany deklaracji nie ponosi dodatkowych kosztów za odbiór odpadów zielonych.
Pozbywanie się odpadów i składowanie w niedozwolonym do tego miejscu, a szczególnie w lasach, podlega karze grzywny wysokości 500 zł.

UWAGA

Odpady zielone zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają segregacji. Odpady organiczne, wbrew powszechnej opinii, również stanowią zagrożenie dla lasów i rowów. Wyrzucana w lesie skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, choinki po okresie świątecznym to, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów, po prostu śmieci. Przyjęło się, że odpady zielone nie są groźne dla środowiska i nie powodują szkód kiedy zostaną wywiezione do lasu. Takie przeświadczenie jest błędne. Skoszona trawa czy wysypane liście w lesie niszczą na kilka lat ściółkę, hamują rozwój grzybni oraz powodują zamieranie roślin z najniższej warstwy. Groźne są również pryzmy wyrzucanych gałęzi, które podczas pożarów stwarzają dodatkowe zagrożenie.
Biogaz powstający na nielegalnym wysypisku może doprowadzić do samozapłonu śmieci a w konsekwencji do uwolnienia do atmosfery, gleby i wody substancji trujących, m.in. rakotwórczych. Składowane odpady ulegają rozpadowi po czym następuje rozwój szkodliwych bakterii i grzybów, a zapach gnilny przyciąga zwierzęta takie jak szczury, komary, muchy.

Widzisz osobę wywożącą odpady do lasu, reaguj, dzwoń na Numer alarmowy 112, lub 997.