Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje o możliwości skorzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Dożywianie dzieci odbywa się w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego, w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa osób/rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko mające miejsce zamieszkania na terenie gminy wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola pisemnie informuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
  • Uchwała Nr XXIX/267/2014 Rady Gminy Pokój z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji. Program jest elementem polityki społecznej gminy w zakresie:

  • poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach;
  • poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży;
  • kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.
Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 22-08-2017 12:59

Przewiń do góry