RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego

Pokój, dnia 08.09.2017 r.

    Informacja w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia postępowania  w trybie zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. na Zakup, dostawę i montaż kserokopiarki- urządzenia wielofunkcyjnego.

Zgodnie z częścią VIII Zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru Wykonawcy, bez podania przyczyny.


Magdalena Preuhs
p.o. kierownika
GOPS w Pokoju


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju

Sprostowanie do zapytania ofertowego z dnia 21.08.2017 r dotyczącego zapytania ofertowego na zakup, dostawę i montaż kserokopiarki-urządzenia wielofunkcyjnego.

Sprostowanie dotyczy punktu III. Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie wielofunkcyjne nowe lub używane. W przypadku urządzenia nowego okres gwarancji 36 miesięcy, w przypadku urządzenia używanego 24 miesiące.

W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 31.08.2017
Poniżej zamieszczono treść zapytania ofertowego  po zmianie.


I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup, dostawa i montaż  kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego

III. Opis przedmiotu zamówienia: