Park w Pokoju
GALERIA

logotypy 2 - Razem dla lepszej edukacji w PN www.jpeg
Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim


Powiat Namysłowski realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim

Wartość projektu: 1 733 242, 80 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 646 580,66 PLN

Partnerzy:

Powiat Namysłowski, Gmina Domaszowice, Gmina Pokój, Gmina Świerczów, Gmina Wilków, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie

Beneficjenci ostateczni:

uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie i Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie; uczniowie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Domaszowicach ;uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju; uczniowie Publicznego Gimnazjum w Świerczowie; oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Wilkowie

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Namysłowskiego kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy poprzez udział w dodatkowych zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych oraz w warsztatach zespołowych z doradztwa edukacyjnozawodowego. Dodatkowo celem Wnioskodawców jest również wypracowanie nowego modelu kooperacji szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie spójnego planowania przyszłej ścieżki kariery ucznia, a także współpracy dotyczącej możliwości przeprowadzania zajęć praktycznych dotyczących przedmiotów kluczowych w szkołach i uczelniach, które są o stopień wyżej w hierarchii nauczania (odpowiednio: uczniowie gimnazjów w szkołach ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych na uczelniach wyższych)

Planowane efekty:

  • wzrost zainteresowania przedmiotami realizowanymi w ramach zadań projektowych,
  • wzrost poziomu wiadomości z danego przedmiotu, wzrost poziomu umiejętności wykorzystania praktycznego nabytych wiadomości,
  • dodatkowo wzrost umiejętności samodzielnego i dodatkowego zdobywania wiadomości z danego przedmiotu oraz wzrost świadomości celów uczenia się, motywacji i zaangażowania ucznia/uczennicy.

logotypy - Razem dla lepszej edukacji w PN www.jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 21-08-2017 11:02

Przewiń do góry