RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Świadczenia Rodzinne nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Świadczenia Rodzinne nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018  przyjmowane będą od 1 września 2017 r. Wnioski przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokoju, ul. Sienkiewicza 5, w godzinach: poniedziałek  w godz. 8.00 – 16.00,  od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Informacja telefoniczna:77 4271 160 wew.25

Prawo do świadczeń rodzinnych ustalane jest na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody uzyskane w 2016 roku.

Ważne:

Jeżeli w 2016, 2017 roku nastąpiła utrata lub uzyskanie dochodu (np. podjęcie nowej pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, uzyskanie renty, uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku macierzyńskiego lub inne wymienione w ustawie), należy dołączyć dokumenty potwierdzające ten fakt (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o wynagrodzeniu, umowy zlecenia za 2016 i 2017 rok, umowy o pracę zawarte w 2016 i 2017 roku). W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2017 roku, należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od  stycznia – zaświadczenie o dochodzie netto za luty).