Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

logotypy OPOLSKIE KWITNĄCE.jpeg

Tytuł projektu: Realizacja strategii niskoemisyjnych na Obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego

Cel Projektu: Poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego.

Nr umowy o dofinansowanie: Nr RPOP.03.01.01-16-0004/16-00.

Lider projektu: Powiat Kluczborski http://www.powiatkluczborski.pl/

W ramach projektu Gmina Pokój realizuje zadanie Nr 9: Przebudowa węzła przesiadkowego z modernizacją głównego przystanku w miejscowości Pokój

Przewiń do góry