Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Państwowa Inspekcja Sanitarna.jpeg
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://pssenamyslow.pis.gov.pl/

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
Sprawę prowadzi: Renata Urbańska


Namysłów, 26.07.2017 r.

HK.43260.4.51.2017.RU

Zgodnie z § 19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

informuje, że jakość wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedlicach w okresie styczeń - czerwiec 2017 r. w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach monitoringu jakości wody, szczegóły poniżej:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 31-07-2017 14:20

Przewiń do góry