RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w miejscu zamieszkania na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. na nowych drukach wniosku wraz z załącznikami.

Wypełnione wnioski można składać osobiście w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju w godzinach jego urzędowania lub elektronicznie  poprzez portal empatia.gov.pl prowadzony przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

W najbliższych dniach pojawi się również wzór nowego wniosku ,który będzie można pobrać ze strony internetowej Gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju.

Podstawa prawna art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. Z 2016 r. poz. 195 ze zm.)