RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wyniki konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju

INFORMACJA

Podczas przeprowadzonych konsultacji 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 12:00 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Pokój dotyczących zmiany nazwy ulicy w Pokoju  nie zostały wniesione żadne uwagi. Żaden z mieszkańców sołectwa Gminy Pokój nie przybył na konsultacje.

W związku z niewniesieniem sprzeciwu, Wójt Gminy Pokój podtrzymuje zmianę nazwy ulicy „Janka Krasickiego” na „Krasickiego”.
Wyniki konsultacji zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy Pokój.

Informację podaje się do publicznej wiadomości.