RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

2 maja 2017 r. (wtorek) Urząd Gminy Pokój będzie nieczynny

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 3 KWIETNIA 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pokój

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pokój z uwagi na potrzebę udzielenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pokój, zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam dzień wolny 2 maja 2017 r.(wtorek) od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pokój, w zamian za dzień 11 listopada 2017r. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając