Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 3 KWIETNIA 2017 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Pokój

Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy oraz Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pokój z uwagi na potrzebę udzielenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Pokój, zarządzam co następuje

§ 1

Ustalam dzień wolny 2 maja 2017 r.(wtorek) od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pokój, w zamian za dzień 11 listopada 2017r. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy Pokój

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 27-04-2017 13:34

Przewiń do góry