RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA O ZAKAZIE PALENIA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

Wójt Gminy Pokój przypomina i informuje,

że zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  (Dz.U.2015.298 t.j.),

zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych:

1)    na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2)  na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3)  na terenie uczelni;
4)  w pomieszczeniach zakładów pracy
5)  w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6)  w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7)  w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;
8)  na przystankach komunikacji publicznej;
9)  w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10)  w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11)  w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego