RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZMIANA TERMINU SESJI RADY GMINY POKÓJ

Pokój, dnia 24.03.2017 r.

OR.II. 0002.28.2017

 

ZMIANA TERMINU SESJI RADY GMINY POKÓJ

 

           

Informuję, że sesja Rady Gminy Pokój planowana na dzień 28 marca 2017 r.  zostaje przeniesiona
na dzień 30 marca 2017 r.

Ustalony porządek obrad, miejsce sesji oraz godzina jej rozpoczęcia pozostają bez zmian.

 

Przewodniczący Rady Gminy

    mgr Jacek Gosławski