Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 14.03.2017 r.

HK.43260.4.20.2017.AN

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 3422/LB/2017 z dnia 06.03.2017 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 22.02.2017 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach ze Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

z upoważnienia         
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego    
ZASTĘPCA PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO
INSPEKTORA
SANITARNEGO W NAMYSŁOWIE
mgr Irena Szewczyk         


skan informacji: Wodociąg publiczny Siedlice 14.03.2017 r..jpeg

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-03-2017 10:14

Przewiń do góry