RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

KOMUNIKAT 1/PD/2017 z dnia 09.02.2017 r. o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10

KOMUNIKAT 1/PD/2017 z dnia 09.02.2017 r.
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego
dla pyłu zawieszonego PM10

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 24 godzinna1 w roku 2017.

Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń pyłu zawieszonego PM10, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia.

 1. pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:
  • Opole, ul. Minorytów (OpOpoleMinor)/Opole, ul. Koszyka (OpOpoleKoszy),
  • Opole, os. Armii Krajowej (OpOpoleOsAKr);
 2. pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:
  • Głubczyce, ul. Ratuszowa (OpGlubRatusz),
  • Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Śmiałego (OpKKozBSmial),
  • Kluczbork, ul. Mickiewicza (OpKluczMicki),
  • Nysa, ul. Rodziewiczówny (OpNysaRodzie),
  • Olesno, ul. Słowackiego (OpOlesSlowac),
  • Zdzieszowice, ul. Piastów (OpZdziePiast).

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń pyłu zawieszonego PM10, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia średniodobowej wartości dopuszczalnej; największe prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia istnieje w okresie grzewczym.


1 - 50 ug/m3 – średniodobowy poziom dopuszczalny, z dozwoloną liczbą przekroczeń 35 razy w roku kalendarzowym