RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Gmina Pokój bierze udział w projekcie „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

logotypy 2 - Razem dla lepszej edukacji w PN www.jpeg
Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim


Gmina Pokój bierze udział w projekcie „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim”

Gmina Pokój jest partnerem Powiatu Namysłowskiego przy realizacji projektu edukacyjnego dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Dotyczy on  wsparcia kształcenia ogólnego.

W ramach inicjatywy „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” uczniowie Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju będą mogli skorzystać z oferty dodatkowych zajęć - dotyczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, warsztatów z profesjonalnym doradcą edukacyjno – zawodowym, ale także wyjazdów na uczelnie wyższe, do instytucji zajmujących się badaniem zjawisk przyrodniczych i fizycznych takich jak obserwatoria, ogrody botaniczne, centra nauki. Dodatkowo zakupione zostaną materiały dydaktyczne oraz wyposażenie dla pracowni szkolnych. M.in. w ramach zadania „Z astronomią na Ty” zakupione zostanie obserwatorium astronomiczne.

Zadania realizowane w ramach projektu „Razem dla lepszej edukacji w Powiecie Namysłowskim” będą służyć rozwijaniu kompetencji kluczowych oraz kształtowaniu właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, Podziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego. Będzie trwał do 30 czerwca 2018r.

Anna Pilarska
Asystent Koordynatora projektu
ds. promocji projektu i bazy konkurencyjności

logotypy - Razem dla lepszej edukacji w PN www.jpeg

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz Budżetu Państwa