Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

LOGO.jpeg

Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Pokój realizuje w partnerstwie projekt pn.:

„Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa opolskiego, Działanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie w przedziale czasowym od września 2016 do lipca 2018 r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u 2072 uczniów (1004K, 1068M) w 15 Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego, utworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez doposażenie 15 pracowni przyrodniczych i 14 matematycznych, udostępnienie uczniom i nauczycielom nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), wsparcie szkoły w procesie indywidualnej pracy z uczniem oraz podniesienie kompetencji 62 nauczycieli (50K, 12M) w okresie 01.09.2016 - 30.06.2018. W ramach realizowanych zajęć uczniom przekazywane są niestereotypowe treści kierowane do obu płci mające na celu uczyć postawy szacunku wobec siebie oraz budowania świadomości uczniów o niezależności  własnych wyborów bez względu na społeczne oczekiwania.

Projekt zakłada realizację 2480 h bezpłatnych zajęć dodatkowych w Szkole Podstawowej w Pokoju oraz w Domaradzu obejmujących następujące zakresy:

  • Warsztaty rozwijające  umiejętność uczenia się
  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia z języka angielskiego
  • Koło zainteresowań matematycznych
  • Warsztaty z przedsiębiorczości
  • Koło zainteresowań przyrodniczych
  • Koło zainteresowań informatycznych
  • Indywidualne warsztaty doskonalenia komunikacji werbalnej
  • Indywidualne warsztaty socjoterapeutyczne
  • Warsztaty z języka angielskiego

Szkoły zostaną również wyposażone w nowoczesne pomoce i materiały dydaktyczne.

Ponadto w ramach pozaszkolnych form zajęć zakłada się współpracę z innymi placówkami działającymi w obszarze edukacji, które posiadają zaplecze techniczne wraz z wykwalifikowaną kadrą do realizacji działań w ramach projektu (m.in. TVP Opole i Radio Opole, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu).

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 20-12-2016 15:34

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 21-12-2016 08:49
Przewiń do góry