RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY - 05.10.2016 r.

Państwowa Inspekcja Sanitarna.jpeg
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl, http://pssenamyslow.pis.gov.pl/

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak


Namysłów, 05.10.2016 r.

HK.43260.4.73.2016.AN

Zgodnie z § 17.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportu badań wody nr 14948/LB/2016 z dnia 13.09.2016 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 06.09.2016 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach ze Stacji Uzdatniania Wody w Siedlicach, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY         
INSPEKTOR SANITARNY            
W NAMYSŁOWIE                   
lek. med. Bożena Korczowska-Kułakowska