Park w Pokoju
GALERIA

logotypy SOWŁ.jpeg

Stowarzyszenie „ODNOWA WSI ŁADZA”

NASZ PIERWSZY SUKCES!!!

W tym roku startowaliśmy w konkursie o nazwie „Kierunek FIO”2016: mikrodotacje i inicjatywy lokalne dla grup nieformalnych/ samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych. Był to konkurs grantowy realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Jako młoda organizacja pozarządowa stworzyliśmy projekt pt. „Ładza ku przyszłości”, którego celem było pozyskanie środków na doposażenie naszego Stowarzyszenia. Spośród 99 wniosków zdobyliśmy 9 miejsce na liście rankingowej i otrzymaliśmy 4500,00 zł dofinansowania. Za otrzymane pieniądze został zakupiony sprzęt biurowy taki jak: laptop, drukarka, projektor, ekran do projektora i oprogramowanie. Sprzęt zostanie wykorzystany na potrzeby stowarzyszenia i mieszkańców naszej wsi przy organizacji warsztatów, festynów, zebrań, przy pisaniu projektów oraz wszelkich działaniach na rzecz naszej miejscowości.

Jest to dla nas wielki sukces i motywacja do działania. Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy projekcie serdecznie dziękujemy!

 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-10-2016 11:40

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 06-10-2016 11:41
Przewiń do góry