RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Stowarzyszenie „ODNOWA WSI ŁADZA” realizuje projekt pt. „Ładza ku przyszłości”

logotypy SOWŁ.jpeg

Stowarzyszenie „ODNOWA WSI ŁADZA”

NASZ PIERWSZY SUKCES!!!

W tym roku startowaliśmy w konkursie o nazwie „Kierunek FIO”2016: mikrodotacje i inicjatywy lokalne dla grup nieformalnych/ samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych. Był to konkurs grantowy realizowany przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”.

Jako młoda organizacja pozarządowa stworzyliśmy projekt pt. „Ładza ku przyszłości”, którego celem było pozyskanie środków na doposażenie naszego Stowarzyszenia. Spośród 99 wniosków zdobyliśmy 9 miejsce na liście rankingowej i otrzymaliśmy 4500,00 zł dofinansowania. Za otrzymane pieniądze został zakupiony sprzęt biurowy taki jak: laptop, drukarka, projektor, ekran do projektora i oprogramowanie. Sprzęt zostanie wykorzystany na potrzeby stowarzyszenia i mieszkańców naszej wsi przy organizacji warsztatów, festynów, zebrań, przy pisaniu projektów oraz wszelkich działaniach na rzecz naszej miejscowości.

Jest to dla nas wielki sukces i motywacja do działania. Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę przy projekcie serdecznie dziękujemy!

 
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego