Park w Pokoju
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 05.08.2016 r.

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 11373/LB/2016 i nr 11375/LB/2016 z dnia 21.07.2016 r., pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 12.07.2016 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach: ze Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach i Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY         
INSPEKTOR SANITARNY             
W NAMYSŁOWIE                   
lek. med. Bożena Korczowska-Kułakowska

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-08-2016 09:51

Przewiń do góry