Park w Pokoju
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/


Namysłów, 03.08.2016 r.

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody nr 9862/LB/2016 z dnia 06.07.2016 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 30.06.2016 r. z wodociągu publicznego w Siedlicach  ze Stacja Uzdatniania Wody w SIedlicach, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY         
INSPEKTOR SANITARNY             
W NAMYSŁOWIE                   
lek. med. Bożena Korczowska-Kułakowska

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-08-2016 09:48

Przewiń do góry