RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Szacowanie szkód na terenie gminy Pokój

Szacowanie szkód

 

na terenie Gminy Pokój

 

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku długotrwałej suszy informujemy, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

 

W związku z powyższym osoby, u których wystąpiły szkody w uprawach w wyniku długotrwałej suszy proszone są o składanie wniosków
o oszacowanie szkód.

 

Wnioski należy składać do 11 lipca 2016 r., jednak :

 

nie później niż na 1 miesiąc od wystąpienia suszy i co najmniej na 1 miesiąc przed zebraniem plonów

w siedzibie Urzędu  Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w godzinach pracy ww. urzędu.

 

Wniosek do pobrania na stronie internetowej: www.gminapokoj.pl,
w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój u sołtysa.

 

Następnie Gminna Komisja dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój

wniosek do pobrania - DOCwniosek o oszacowanie strat.-1.doc (98,50KB)