Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w NAMYSŁOWIE
ul. Józefa Piłsudskiego 13, 46-100 Namysłów
tel./fax 77 419 04 80, 77 419 04 81,  77 419 04 90, 77 419 04 91,
e-mail: psse.namyslow@pis.gov.pl. http://pssenamyslow.pis.gov.pl/

Oddział Higieny Komunalnej
tel. 77 4190 480 wew. 102
e-mail: komunalna@pssenamyslow.pl
Sprawę prowadzi: Aldona Nowak


Namysłów, 24.05.2016 r.

HK.43260.4.39.2016.AN

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY

Zgodnie z § 19.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

informuje, że jakość wody pobranej z wodociągu publicznego w Siedlicach w okresie styczeń - kwiecień 2016 r., w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Okresowa ocena jakości wody sporządzona została na podstawie sprawozdań z badań wody przeprowadzonych w ramach monitoringu jakości wody:

  1. nr 159/W/N/OK/16 (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach),
  2. nr 160/W/N/OK/16 (punkt pobrania: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu), pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 22.03.2016 r.;

oraz raportów z badań wody przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przez ZWiUK „Ekowod” Sp. z o. o. w Namysłowie:

  1. nr 1351/LB/2016 (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach),
  2. nr 1352/LB/2016 (punkt pobrania: Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju), pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 27.01.2016 r.;
  3. nr 2637/LB/2016 nr: 204615 (punkt pobrania: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu),
  4. nr 2637/LB/2016 nr: 204616 (punkt pobrania: Ochotniczy Hufiec Pracy w Dąbrówce Dolnej)
  5. nr 2639/LB/2016 (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach) pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 24.02.2016 r.;
  6. nr 4072/LB/2016 (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach), pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 23.03.2016 r.
  7. nr 5309/LB/2016 (punkt pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach),
  8. nr 5312/LB/2016 (punkt pobrania: Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju) pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 20.04.2016 r.;

PAŃSTWOWY POWIATOWY         
INSPEKTOR SANITARNY            
W NAMYSŁOWIE                   
lek. med. Bożena Korczowska-Kułakowska

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 01-06-2016 08:46

Przewiń do góry