RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Pokój - 18.05.2016 r.

Namysłów, 18.05.2016 r.

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportów z badań wody z dnia 26.04.2016 r. pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 20.04.2016 r.: nr 5309/LB/2016 (numer identyfikacyjny próbki wody w Laboratorium: 207256), nr 5312/LB/2016 (numer identyfikacyjny próbki wody w Laboratorium: 207259) w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, z wodociągu publicznego w Siedlicachl; punkty pobrania wody: Stacja Uzdatniania WOdy w SIedlicach i Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.