Park w Pokoju
GALERIA

projekt bliżej rodziny i dziecka2.jpeg


Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu
Bliżej rodziny i dziecka
- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

logotypy.jpeg


GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POKOJU OGŁASZA
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY.
1 i ½ etatów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5, 46-034 Pokój do dnia 11.05.2016 r. z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko: wychowawca podwórkowy.

Szczegóły oferty: PDFNabór - wychowawca podwórkowy.pdf (93,64KB)

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-05-2016 14:39

Przewiń do góry