Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Zapoznaj się z naszą podręczną ściągą i zobacz, jakie to proste

Zbieranie osobno papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalem, a także oddzielanie odpadów biodegradowalnych pozwala uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

No dobrze, skoro segregowanie jest takie łatwe, to co należy zrobić z takimi odpadami jak np. karton po mleku? Czy należy wyrzucić go do pojemnika na papier, czy na aluminium, którym ten karton jest wyścielony od środka? Czy tłusty słoik po pulpetach wrzucać do szkła czy może do odpadów zmieszanych? Po kolei. Karton po mleku to przykład opakowania wielomateriałowego. Wyrzucamy je do pojemnika na tworzywa sztuczne. Z kolei opróżniony słoik po pulpetach powinniśmy wyrzucić do pojemnika na opakowania szklane. Nie szkodzi, że jest nieumyty. Zostanie umyty w sortowni. Co ważne, ani szkła, ani plastiku czy metalu nie trzeba myć przed wyrzuceniem do pojemnika na odpady segregowane. Wystarczy je opróżnić. Surowce zostaną umyte na późniejszym etapie recyklingu, sortujmy je więc i wyrzucajmy do odpowiednich pojemników.

Prawidłowa segregacja


Szkło

Należy wrzucać

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych) bez  nakrętek, zacisków, a także gumowych uszczelek

Nie należy wrzucać

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego
 • Szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek
 • Reflektorów
 • Szklanych opakowań po kosmetykach
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Luster
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych
 • Termometrów i strzykawek

Papier

Należy wrzucać

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Należy wrzucać

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików

Nie należy wrzucać

 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
 • styropianu

ODPADY ROŚLINNE

Należy wrzucać

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Nie należy wrzucać

 • resztek jedzenia, zwłaszcza mięsa i kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ELEKTROŚMIECI

Elektrośmieci (czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje. Elektrośmieci powinny być zbierane selektywnie, następnie poddane procesom, odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwienia trujących substancji. Uzyskane w ten sposób produkty przekazywane są do zakładów przetwarzania, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do zwykłego śmietnika, ponieważ grozi za to kara grzywny nawet do 5 000 złotych! O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych.

nie wrzucać do kosza z odpadami komunalnymi.jpeg

Odebrane elektrośmieci trafią do zakładu przetwarzania, gdzie nastąpi bezpieczny demontaż sprzętu. Pozyskane w ten sposób materiały można wykorzystać ponownie do produkcji nowych urządzeń.

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje tj. rtęć, brom, kadm, PCB, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego, przenikają do gleby. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do wyspecjalizowanych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia, dzięki czemu zostaną one oddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.


ODPADY NIEBEZPIECZNE
pochodzenia komunalnego

Do strumienia odpadów komunalnych trafia wiele materiałów związanych z działalnością bytową ludzi, które zaliczane są do odpadów niebezpiecznych. Są to odpady zawierające w swoim składzie substancje toksyczne, palne, wybuchowe, biologicznie  czynne, a także zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi.

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy:

 1. Zużyte baterie, akumulatory itp.;
 2. Odpady zawierające rtęć (lampy rtęciowe, w tym świetlówki, termometry, przełączniki);
 3. Pozostałości oraz opakowania po farbach i lakierach;
 4. Rozpuszczalniki organiczne;
 5. Odpady zawierające inne rozpuszczalniki oraz substancje chemiczne służące do wywabiania plam, środki czyszczące;
 6. Środki ochrony roślin (pestycydy) oraz opakowania po nich;
 7. Środki do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich;
 8. Zbiorniki po aerozolach, pozostałości domowych środków do dezynfekcji i dezynsekcji;
 9. Odpady zawierające oleje:
  • filtry oleju,
  • czyściwo;
 10. Smary, środki do konserwacji metali itp.;
 11. Odczynniki chemiczne, np. fotograficzne;
 12. Przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki;
 13. Skażone opatrunki, strzykawki i inne.

Odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego należy zbierać oddzielnie poza systemem „suche” – „mokre” .

Odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego pochodzące z gospodarstw  domowych przyjmowane są nieodpłatnie. Termin zbiórki podany jest w harmonogramie zbiórki odpadów komunalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Pokój.

Zbiórka przeterminowanych lub częściowo wykorzystanych leków od mieszkańców Gminy Pokój prowadzona jest  również w „Aptece Pod Lipami” w Pokoju, gdzie w widocznym miejscu umieszczony jest specjalnie oznakowany pojemnik.

Wszystkie zebrane w sposób selektywny odpady niebezpieczne pochodzenia komunalnego są przekazywane do instalacji prowadzących procesy  odzysku bądź unieszkodliwienia.


Odpady motoryzacyjne

Jeżeli mamy do pozbycia się cały samochód to jedynym prawnie dozwolonym miejscem, gdzie możemy się go pozbyć jest stacja demontażu lub recyklingu pojazdów. Przy oddawaniu samochodu otrzymujemy w zamian dokument pozwalający na jego wyrejestrowanie i zerwanie umowy z firmą ubezpieczeniową.

Jeżeli chodzi o pojedyncze odpady to możemy podzielić je na kilka grup:

Blachy: możemy oddać na złom.
Ogumienie: oddajemy do zakładu wulkanizacyjnego, przyjmą za darmo.
Gumowe elementy: jedynym miejscem gdzie możemy się ich pozbyć jest zakład utylizacji odpadów. Do zwykłego kosza nie możemy ich wyrzucić ze względu na ich dużą szkodliwość dla środowiska.
Tapicerka: pozostaje jedynie kosz na śmieci. Całe siedzenia można oddać do zakładu złomowania pojazdów.
Elektryka: należy je traktować jak elektrośmieci.
Elementy plastikowe: można wyrzucić do kosza, bądź oddać do zakładu złomowania pojazdów. Tego typu plastiki nie nadają się do recyklingu.
Olej silnikowy: można oddać do zakładu utylizacji, na stacje demontażu pojazdów, czasem nawet znajdą się chętni w internecie, którzy go kupią.
Smary, płyny (do chłodnicy, hamulcowy): jedynym sposobem w jaki można się ich pozbyć jest odpłatne pozostawienie w zakładzie utylizacyjnym.
Filtr powietrza: można wyrzucić do zwykłego kosza.
Filtr oleju: jeżeli na złomie go nie przyjmą bo jest zbyt zabrudzony to pozostaje zakład utylizacyjny.


ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Przedmioty „wystawiane” w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych ( m.in. drzwi, okna, itp.) nie mogą zawierać elementów szklanych (szyby, tafle lustra itd.). Przed wystawką elementy szklane należy usunąć. Usunięte elementy umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-05-2016 13:06

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 08-09-2017 08:54
Przewiń do góry