RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja dotycząca wody pitnej na terenie gminy Pokój - 19.04.2016 r.

Namysłów, 19.04.2016 r.

Zgodnie z § 17.1. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

- na podstawie raportu z badań wody nr 4072/LB/2016 z dnia 06.04.2016 r., numer identyfikacyjny próbki wody w Laboratorium: 205994, pobranej do badań laboratoryjnych w dniu 23.03.2016 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, z wodociągu publicznego w Siedlicach; punkt pobrania próbki wody: Stacja Uzdatniania Wody w Siedlicach,

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Jakość wody w zakresie oznaczonych parametrów organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.