Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                                                                                                  Pokój, dnia 15 kwietnia 2016  r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, 1235, z późn zm.) Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

społeczeństwo, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. na wniosek Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie wydana została decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie tranzytowej sieci wodociągowej z miejscowości Siedlice do miejscowości Bielice na środowisko.

            Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzyskanymi opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, w miejscowości Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, pok. Nr 42 w godzinach pracy Urzędu (pn od 8-16, wt - pt – od 7.30-15.30) w terminie do dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

                       

 

Opublikował(a): Aleksandra Kołodziejczyk
Data publikacji:
 18-04-2016 09:59

Przewiń do góry