RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Nabór na wolne stanowiska pracy - rozstrzygnięcie

projekt bliżej rodziny i dziecka2.jpeg


Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu
Bliżej rodziny i dziecka
- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej

współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna

logotypy.jpeg


WYNIKI NABORÓW


Pokój, 31.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiot zamówienia:

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju ul. Sienkiewicza 5, tel. 77 427 11 60 w terminie do dnia 06.04.2016 r.