RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę żywności - zawiadomienie o wyborze oferty

zawiadomienie o wyborze oferty www.jpeg


Pokój, 18.02.2016 r.

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.
46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
tel. 77/469 80 97 wew. 29
e-mail: zkp@gminapokoj.pl

Zaproszenie do składania ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o. 46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8, zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę żywności, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art.4 pkt 8.

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Zakład Komunalny Pokój Sp. z o.o.

zaprasza do składania ofert na:

„Zakup i dostawę artykułów spożywczych do kuchni centralnej mieszczącej się w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Pokoju” z podziałem na pakiety:

Pakiet I: „pieczywo"
Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie do godz. 6:30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego zamówienia.

Pakiet II: „Nabiał i produkty mleczarskie”
Dostawa nabiału i produktów mleczarskich odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia  zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 2 razy w tygodniu.

Pakiet III: „Różne produkty spożywcze”
Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczany do 2 dni od daty złożenia  zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 - 2 razy w tygodniu.

Pakiet IV: „Ziemniaki”
Dostawa ziemniaków odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 4 raz w miesiącu.

Pakiet V: „Ryby”
Dostawa ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia  zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu.

Pakiet VI: „Świeże owoce i warzywa”
Dostawa owoców i warzyw odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Częstotliwość dostawy min. 2 razy w tygodniu w godz. od 6.00 do 10.30.
Pakiet VII: „Mięso, wędliny i drób”
Dostawa mięsa, wędlin i drobiu odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 6:00 do 12:00.

Pakiet VIII: ”Warzywa i owoce mrożone”
Dostawa owoców i warzyw mrożonych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu.

Pakiet IX: ” Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych”
Dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi, produktów skrobiowych
odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego.
Towar musi być dostarczany w terminie do 2 dni od daty złożenia zamówienia.  Średnia częstotliwość dostawy wynosi 1 raz w tygodniu.

Pakiet X: ”Świeże jaja”
Dostawa świeżych jaj odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz w tygodniu.

2. Termin płatności za fakturę wynosi od 14 do 21 dni.

Szczegóły w załączeniu: