Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Informacja Wójta Gminy Pokój

REKRUTACJA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJUM, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA POKÓJ

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 roku w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942), podaję do publicznej wiadomości:

  • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Pokój,

PDFUchwała Nr XII/115/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pokój.pdf (95,53KB)

PDFUchwała Nr XII/116/2015 Rady Gminy Pokój z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pokój.pdf (95,96KB)

  • harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i szkół podstawowych w Gminie Pokój zawierający szczegółowe terminy dokonywania czynności.

Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zarządzenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Pokój z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i oddziałów przedszk. w szkołach podst.

Pokój, 29.01.2016

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 29-01-2016 14:37

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 29-01-2016 15:34
Przewiń do góry