Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

BGR_baner_logo_180_2016.jpeg

Serdecznie zapraszam rolników z województwa opolskiego do udziału w tegorocznej, już XIV edycji Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowa Inspekcja Pracy.

W Konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 20 maja 2016 roku. Etap wojewódzki trwa do 24 czerwca 2016 roku.

Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej w nieprzekraczalnym tenninie do 31 marca 2016 roku.

Należy podkreślić, iż w XIII edycji Konkursu, tj. w 2015 roku udział wzięło 17 gospodarstw rolnych z Opolszczyzny, zaś w całym kraju w kategorii gospodarstw indywidualnych uczestniczyło 825 gospodarstw.

Współorganizatorom Konkursu sporo satysfakcji dostarczają zmiany w gospodarstwach uczestników i to, że jego laureaci będą mieli swoich następców i naśladowców dobrych praktyk w rolnictwie, którzy będą inspirować innych rolników do działania, a najważniejszym efektem tej inicjatywy będzie spadek wypadków w rolnictwie.

Komisje konkursowe powołane przez Dyrektora Opolskiego Oddziału KRUS - najpierw regionalna, następnie wojewódzka - wizytować będą zgłoszone do Konkursu gospodarstwa. Komisja Konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod szczególną uwagę:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urz°dzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym
  • estetyka gospodarstw.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów. Tradycyjnie Prezes KRUS zapewnia główną nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie centralnym, w roku ubiegłym był to ciągnik FARMTRAC 675 DTN King.

Wszystkie niezbędne informacje (m.in. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.krus.gov.pl oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i każdej Placówce Terenowej Kasy.

W załączeniu:

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 26-01-2016 08:17

Przewiń do góry