RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku” (PRZETARG PONOWNY)

Przetarg nieograniczony:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku”

Znak sprawy: SG-IX.271.7.2015

HTM339958-2015.htm
DOCSIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc
PDFwykaz posesji.pdf

Dodano: 22-12-2015 r. - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Dodano: 07-01-2016 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - HTML4960-2016.html