RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat - Krogulna, Ładza, Pokój, Zieleniec

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do trzech lat, sporządzony przez Wójta Gminy Pokój na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 1. Nieruchomość numer 214/2, k.m.2, obręb Krogulna,  KW 71434,
  • powierzchnia 0,0100 ha,
  • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
  • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież używaną.
  • brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
    
 2. Nieruchomość numer 103, k.m.1, obręb Zieleniec,  KW OP1U/00083188/6,
  • powierzchnia 0,3100 ha,
  • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
  • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież używaną.
    
 3. Nieruchomość numer 248/142, k.m.2, obręb Pokój,  KW OP1U/00083296/6,
  • powierzchnia 0,2580 ha,
  • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
  • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież używaną.
    
 4. Nieruchomość numer 122, k.m.1, obręb Ładza,  KW OP1U/00083185/5,
  • powierzchnia 1,2700 ha,
  • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
  • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież używaną.
    
 5.  Nieruchomość numer 937/72, k.m.1, obręb Pokój,  KW 72456,
  • powierzchnia 0,2336 ha,
  • opłata 4,92 zł/m-ąc z Vat,
  • dzierżawie podlega 0,001 ha pod ustawienie kontenera na odzież używaną.

Uwagi dotyczące wszystkich nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

Wywieszono na okres 10-12-2015 r. do 30-12-2015 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urzędu Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl

Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Piekarek tel. /77/ 46-93-085 wew. 41.