RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku”

Przetarg nieograniczony:„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałaych na terenie Gminy Pokój w pierwszych czterech miesiącach 2016 roku”.

 

 

ogłoszenie o zamówieniu - HTML329886-2015.html (32,87KB)
DOCSIWZ.doc (263,00KB)
DOCZałącznik Nr 1 do SIWZ.doc (38,50KB)
DOCZałącznik Nr 2 do SIWZ.doc (17,00KB)
DOCZałącznik Nr 3 do SIWZ.doc (33,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (19,00KB)
DOCZałącznik Nr 5 do SIWZ.doc (20,00KB)
DOCZałącznik Nr 6 do SIWZ.doc (14,00KB)
DOCZałącznik Nr 7 do SIWZ.doc (19,50KB)
DOCZałącznik Nr 8 do SIWZ - wzór umowy.doc (116,50KB)
PDFwykaz posesji.pdf (181,25KB)

Dodano 11-12-2015 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania - PDFunieważnienie postepowania.pdf (607,14KB)