RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ASYSTENT PODATNIKA dla mikroprzedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Sejm odłożył reformę administracji podatkowej. Asystent podatnika od połowy 2016 roku


Asystent podatnika - www.finanse.mf.gov.pl


Asystent podatnika to specjalne stanowisko przeznaczone do indywidualnej obsługi podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, którzy są jednocześnie mikroprzedsiębiorcami, a więc zatrudniają nie więcej niż 10 pracowników i osiągają obroty nieprzekraczające równowartości w złotych 2 mln euro.

Asystent podatnika będzie obsługiwał podatników w oparciu o jednolite w całej administracji podatkowej standardy i procedury tak, aby działać sprawnie  i dostosować usługę do zidentyfikowanych potrzeb każdego mikroprzedsiębiorcy, który zwróci się o taką pomoc.

Korzystanie z indywidualnej opieki asystenta podatnika przez podatników po raz pierwszy rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej ma na celu dostarczenie tym podatnikom informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, zapobieganie popełnianiu ewentualnych błędów i omyłek wynikających z niewystarczającej w początkach działalności gospodarczej znajomości przepisów, stosowanych  w administracji reguł i procedur postępowania.

Asystent podatnika nie jest doradcą podatkowym. Jego zadaniem jest pomoc podatnikowi w samodzielnym wykonywaniu nałożonych przez państwo obowiązków.

Jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą po raz pierwszy i chcesz, aby Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie wyznaczył dla Ciebie asystenta podatnika, który będzie Cię wspierał przez okres pierwszych 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – złóż wniosek (po 01 stycznia 2016 r.), a w terminie 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź – imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu Twojego asystenta  w urzędzie.