Park w Pokoju
GALERIA

GMINA POKÓJ PODAJE DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ WYKAZ SZKÓŁ, KTÓRYM ZOSTAŁO UDZIELONE WSPARCIE FINANSOWE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA W 2015 R. ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE I SZKOŁY ARTYSTYCZNE REALIZUJĄCE KSZTAŁCENIE OGÓLNE W ZAKRESIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBSZARZE ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW PRZEZ PROMOCJĘ CZYTELNICTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY – „KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ”:

logo-knm-150x150 - Kopia.jpeg

1. SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM IM. JAKUBA KANI W DOMARADZU, DOMARADZ 3,

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO - 1 300,00 ZŁ
WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE ORGANU PROWADZĄCEGO - 325,00 ZŁ

2. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W POKOJU, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WINCENTEGO WITOSA W POKOJU, UL. 1 MAJA 15,

DOTACJA CELOWA UDZIELONA PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO  - 1 300,00 ZŁ
WŁASNE ŚRODKI FINANSOWE ORGANU PROWADZĄCEGO - 325,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ POWIERZONEGO ZADANIA WYNOSI - 3 250,00 ZŁ

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 06-11-2015 09:01

Przewiń do góry