RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Wyróżnienie dla gminy Pokój w konkursie Samorząd Równych Szans

18 września 2015 r. w Hotelu Andel’s w Krakowie odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans, organizowanego przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Nagrodzone zostały działania samorządów z całej Polski, przyczyniające się do wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami w różnych aspektach życia społecznego i zawodowego.

Spośród 77 samorządów, które zgłosiły swoje działania do konkursu Samorząd Równych Szans, Rada Nagrody wybrała 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano po trzy równorzędne nagrody główne dla następujących grup samorządów:

 • najlepsza gmina
 • najlepszy powiat grodzki
 • najlepszy powiat ziemski/województwo.

Wyróżnienie dla gminy Pokój za projekt „Nie każdy zastrzyk to narkotyk, a nie każdy człowiek leżący to człowiek pijany” odebrała Wójt Gminy Pokój Barbara Zając. Partnerem projektu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju. Osoba odpowiedzialna za realizację projektu to Magdalena Preuhs.

Samorząd Równych Szans 2015.jpeg

Projekt powstał w wyniku realnej potrzeby wynikającej z obecności dzieci i dorosłych chorych na cukrzycę w lokalnym społeczeństwie. Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana przez Organizację Narodów Zjednoczonych za epidemię XXI wieku. Pomimo tego wiedza na temat tej choroby jest nadal niewystarczająca. A tam gdzie brakuje informacji, jest miejsce na domysły, pomyłki, lęki oraz uprzedzenia. „Boimy się tego, czego nie znamy” i z tego właśnie powodu realizujemy projekt.

Brak wiedzy na temat cukrzycy powoduje istnienie wielu nieprawdziwych stwierdzeń i mitów, takich jak stwierdzenie, iż cukrzycą można się zarazić. Cukrzyca wymieniana jest jako główna przyczyn chorób układu krążenia, utraty wzroku, niewydolności nerek oraz amputacji kończyn dolnych. Obok chorób nowotworowych i kardiologicznych to najczęstrza przyczyna zgonów.

Realizacja projektu koncentruje się wokół inicjatyw mających na celu zminimalizowanie zjawiska wykluczenia społecznego ludzi chorych na cukrzycę. Poczucie inności, jakie może towarzyszyć choremu na cukrzycę, często staje się przyczyną wycofania społecznego. Ich inny tryb życia, dieta, badanie poziomu glikemii, co parę godzin a także potrzeba iniekcji oraz ograniczenia w zajęciach, które wymagają od nich dużego wysiłku fizycznego, często staja się przyczyną braku akceptacji i odrzucenia. Dlatego też istnieje bardzo duża potrzeba edukowania społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Wpajanie im, że dzieci chore oprócz swojej niepełnosprawności wynikającej z choroby niczym innym nie różnią się od dzieci zdrowych.

Z przeprowadzanych badań wynika, że chorującym na cukrzycę w codziennym życiu towarzyszy stres i napięcie, które w efekcie długo trwałego działania prowadzą do zaburzeń emocjonalnych. Z tego to też powodu ważne jest wsparcie rodziny i najbliższego otoczenia, aby poznało chorobę i umiało wspierać chorego. Bardzo istotna jest również edukacja pedagogów, którzy żeby mogli dobrze, skutecznie i bez obaw uczyć dzieci chore na cukrzycę muszą być odpowiednio przeszkoleni.

Głównym celem działania w projekcie jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz lokalnegospołeczeństwa Gminy Pokój na problem chorych na cukrzycę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i pedagogów.

Projekt pod nazwą „Nie każdy zastrzyk to narkotyk, a nie każdy człowiek leżący to człowiek pijany" trwa od 05.06.2014 r..

Działania już zrealizowane w ramach projektu:

 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych w grupach 5 i 6-latków na temat cukrzycy. Dzieci dowiedziały się, czym jest cukrzyca Typu 1 i Typu 2, jakie są jej objawy, jak trzeba ja leczyć i jak reagować w sytuacjach niedocukrzenia.
 • Spotkanie dzieci i nauczycieli z rodzicami dziecka chorego, pokazanie jak mierzy się cukier i podaje insulinę.
 • Spotkanie z pielęgniarką środowiskową, która opowiadała jak ważne jest prawidłowe żywienie i podejmowanie wysiłku fizycznego. Na co zwrócić uwagę, aby w przyszłości nie dopuścić do rozwoju otyłości a w konsekwencji do zachorowania na cukrzycę.
 • Zorganizowanie 14.11.2014R. Dnia Diabetyka
 • Przystosowano stołówkę pod kątem żywienia dzieci chorych na cukrzycę.
 • Zajęcia edukacyjne kadry pedagogicznej z rodzicami dziecka chorego na cukrzycę.
 • Udział pracowników przedszkola i szkoły w szkoleniu pt. „Opieka nad dzieckiem z cukrzycą” zorganizowane przez Ministra Zdrowia, Opolski Urząd Wojewódzki oraz Kuratorium Oświaty w Opolu - 24.11.2014 R.
 • Zajęcia edukacyjne dla dzieci szkolnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy z elementami edukacji