Park w Pokoju
GALERIA

REGULAMIN V FESTIWALU SZACHOWEGO STOBRAWSKIE SZACHY

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Pokój, Organizacja Pożytku Publicznego, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

2. CEL
Popularyzacja sportu szachowego.

3. TERMIN I MIEJSCE
Termin: 10–11 października 2015 r. (sobota, niedziela)
Miejsce: Zespół Szkół Gimnazjalnych w Pokoju, sala gimnastyczna przy ul. 1 Maja 15
(gmina Pokój, powiat namysłowski, woj. opolskie).

4. HARMONOGRAM
W ramach festiwalu rozegrane będą trzy dwudniowe turnieje (sobota i niedziela):
OPEN FIDE, OPEN B do lat 14, OPEN C do lat 10 oraz (sobota) turniej błyskawiczny FIDE, turniej błyskawiczny dla dzieci i jednodniowy (niedziela) OPEN D – dla zawodników powyżej 14 lat i maksymalnie III kategorii szachowej.

OPEN FIDE, OPEN B, OPEN C.

Sobota, 10 października 2015 r.
9:00  – 10:00  Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia.
10:00  – 16:00  Otwarcie i rundy I-V. Przewiduje się przerwę po III rundzie.

Niedziela, 11 października 2015 r.
10:00 – 15:00  Rundy VI-IX.
15:00   Oficjalne zamknięcie turnieju.

OPEN D – gry tylko w niedzielę
9:00 – 9:45  Odprawa techniczna i potwierdzenie zgłoszenia.
9:45 – 15:00  Otwarcie i rundy I-V.
15:00  Oficjalne zamknięcie turnieju.

TURNIEJE BŁYSKAWICZNE  (gra tylko w sobotę)
Sobota, 10 października 2015 r.
16:30 – 19:30  Odprawa techniczna, potwierdzenie zgłoszenia i rundy I-XI.

5. UCZESTNICTWO
Festiwal szachowy ma charakter otwarty. W rozgrywkach mogą wziąć udział wszyscy chętni, bez względu na wiek, przynależność klubową oraz posiadany ranking szachowy. Wpisowe Open FIDE: 40zł, Openy B, C, D: 20 zł. Turniej błyskawiczny FIDE: 20zł, turniej błyskawiczny dla dzieci: 10 zł.

6. SYSTEM ROZGRYWEK
Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim z czasem po 30 minut na partię dla każdego zawodnika. Grupy A, B i C będą rozgrywane na dystansie 9 rund, OPEN D – na dystansie 5 rund. Istnieje możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równości będzie decydować punktacja pomocnicza w kolejności: Buchholz średni, Buchholz pełny, liczba zwycięstw, progresja. Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich oraz Kodeksu Szachowego PZSzach. Turniej OPEN A FIDE będzie zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

OPEN A FIDE
I miejsce – 400 zł + puchar, II – 300 zł + puchar, III – 250 zł + puchar, IV – 200 zł, V – 150, VI – 100 zł,  najlepsza kobieta: I miejsce – 100 zł + puchar,
do rankingu ELO 1800 lub do I kategorii bez ELO: I miejsce – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł,
do rankingu ELO 1600 lub do II kategorii bez ELO: I miejsce – 150 zł, II – 100 zł, III – 50 zł,
do rankingu lokalnego 1400: I miejsce – 100 zł, II miejsce – 50 zł.
najlepszy zawodnik +60 lat:  I miejsce  – 100 zł + puchar
Nagrody nie są łączone.

OPEN B do lat 14 (rocznik 2000 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV – VI miejsca – nagrody rzeczowe.

OPEN C do lat 10 (rocznik 2004 i młodsi)
I-III miejsca – puchary + nagrody rzeczowe, IV – VI miejsca – nagrody rzeczowe.

OPEN D dla amatorów powyżej 14 lat z maksymalnym rankingiem lokalnym 1600
I miejsce – 200 zł + puchar; II – 150 zł; III – 100 zł; IV – 50 zł.

TURNIEJ BŁYSKAWICZNY FIDE
I miejsce – 200 zł + puchar, II-150 zł, III – 100 zł, IV – 50 zł. Do rankingu ELO 1800 lub do I kategorii szachowej: I miejsce – 100 zł, II miejsce – 50 zł.  Do rankingu lokalnego 1600: I miejsce – 50 zł. Do rankingu lokalnego 1400: I miejsce – 50 zł. W przypadku dużej liczy zawodników organizator przewiduje zwiększenie puli nagród.

TURNIEJ BŁYSKAWICZNY dla dzieci do lat 14
Miejsca I – VI nagrody rzeczowe.

INNE NAGRODY
Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników z gminy Pokój, klubu Stowarzyszenie Pokój.
Upominki dla wszystkich zawodników z gminy Pokój oraz dla wszystkich zawodników do lat 10-ciu.

8. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, kategorię szachową, nazwę klubu lub miejscowość. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia telefonicznie: [Joanna Ptaszek, tel. 667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl do dnia 8 października 2015 r. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się dopisanie zawodnika na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów.

9. ZAKWATEROWANIE
Nie ma obowiązku zamawiania zakwaterowania. Oto parę propozycji:
Motel „Zajazd pod Borem” 46-034 Pokój, ul. Namysłowska 28. tel. +48 77 469 30 94 (500 m od sali gry).
Agroturystyka Buffalo Ranch, Dąbrówka Dolna ul. Święcińska 49 46-034 Pokój woj. opolskie tel. 77-427-6000  tel. 604-568-671, (10 km od sali gry). Możliwa pomoc przy organizacji zakwaterowania:
[Joanna Ptaszek, tel. 667 989 357] lub na e-mail stowarzyszeniepokoj@gminapokoj.pl.

10. INNE INFORMACJE
Sprzęt do gry (zegary i szachy turniejowe) zapewnia organizator zawodów. Na sali gry obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W trakcie rozgrywek organizator zapewnia danie obiadowe w sobotę i niedzielę w cenie wpisowego (Open FIDE, B, C). Organizator zapewnia poczęstunek na sali gry. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie zawodów. Organizator nie ubezpiecza festiwalu. Zawodnicy powinni mieć wykupione ubezpieczenie we własnym zakresie.


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-09-2015 15:52

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 15-09-2015 15:55
Przewiń do góry