RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Spotkanie dot. dofinansowywane działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej (obiektów, parku maszynowego, transportu)

9 września br. w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się spotkanie Przedsiębiorców z terenu Gminy Pokój z ekspertami ds. doradztwa energetycznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska w Opolu. Spotkanie miało na celu uświadomienie Przedsiębiorcom o korzyściach wynikających z wpisania planowanej inwestycji w zakresie poprawy efektywności energetycznej do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który jest aktualnie opracowywany. Inwestycje wpisane do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będą traktowane priorytetowo  w ramach dofinansowania, dlatego zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania planowanych inwestycji do Urzędu Gminy. Więcej informacji udziela Pani Agnieszka Hadamik pod nr. telefonu 774693085 wew.42