Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Europejskie Dni Dziedzictwa to inicjatywa Rady Europy i Unii Europejskiej, która ma na celu promowanie zabytków. W projekcie tym uczestniczą państwa członkowskie Rady Europy, a od 1993 r. także Polska. Jest to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, którego głównym celem jest edukacja historyczna i kulturalna oraz promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych korzeni kultury europejskiej i propagowanie dialogu międzykulturowego. Dni te odbywają się każdego roku we wrześniu i ich obchody polegają na udostępnianiu do zwiedzania szerokiej publiczności licznych zabytków, organizacji wykładów, wystaw i innych imprez towarzyszących skierowanych do różnych odbiorców.

Koordynatorem Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jego celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego, edukacja społeczna i uwrażliwienie na problematykę ochrony zabytków. Projekt ten cieszy się poparciem władz samorządowych, angażuje różne podmioty, instytucje kultury, nauki, edukacji, organizacje społeczne i osoby prywatne oraz łączy pokolenia. W bieżącym roku to wydarzenie jest obchodzone pod hasłem „Utracone dziedzictwo”.

Dnia 19 września 2015r. w Pokoju z tej okazji z inicjatywy Wojewody Opolskiego – Ryszarda Wilczyńskiego i Wójta Gminy Pokój – Barbary Zając odbędzie się seminarium historyczne z udziałem władz samorządowych województwa, powiatu i gminy, przedstawicieli kościoła rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego, działaczy mniejszości niemieckiej i lokalnej społeczności, podczas którego nastąpi podpisanie Deklaracji „Przeszłość dla Przyszłości” na rzecz trwałości i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju.

Sygnatariusze deklaracji zobowiążą się do zachowania i odnowy dziedzictwa historycznego i kulturowego Pokoju, aby nadać temu dziedzictwu status pomnika historii oraz do czynienia z zasobów kulturowych i przyrodniczych Pokoju dźwigni rozwoju lokalnego i regionalnego oraz pola partnerskiej współpracy, również w relacjach międzynarodowych i w wymiarze ekumenicznym.

Elżbieta Gosławska

 

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 04-09-2015 17:57

Przewiń do góry