Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie Nr 113/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie zmian w składach osobowych obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Pokój do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

            Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318) w związku z art. 184 § 1 pkt. 1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 7 do zarządzenia nr 111/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Pokój do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. wprowadza  się zmianę:

odwołuje się członka Obwodowej Komisji do spraw Referendum nr 7 w Zieleńcu panią Katarzynę Annę NIWĘ, zgłoszoną przez Partię Polityczną Prawo i Sprawiedliwość, w związku z zrzeczeniem się członkostwa.

 

§ 2

Na wakujące miejsce powołuje się panią Jolantę SZELĄG

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Barbara Zając

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 20-08-2015 08:39

Przewiń do góry