Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie nr 112/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji do spraw referendum do przeprowadzenia w Gminie Pokój ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

            Stosownie do art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r. poz. 318), zarządzam, co następuje:

§ 1

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum, powołanych Zarządzeniem Nr 111/2015 Wójta Gminy Pokój z dnia 13 sierpnia 2015r., odbędą się w środę 19 sierpnia 2015r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia, w tym zorganizowanie i obsługę pierwszych posiedzeń komisji, powierzam Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Barbara Zając

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 18-08-2015 10:33

Przewiń do góry