Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Zarządzenie Nr 111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Gminie Pokój do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

 

            Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia na terenie Gminy Pokój ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r., powołuję dziewięć obwodowych komisji do spraw referendum w składzie osobowym określonym w załącznikach 1-9 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Składy obwodowych komisji do spraw referendum, zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez:

1) umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój;

3) umieszczenie informacji o składach poszczególnych komisji w lokalach – siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam  Pełnomocnikowi Wójta ds. wyborów.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

 

 

Wójt Gminy

Barbara Zając

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 1 w Ładzy

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 1

 

Budynek byłej Szkoły Podstawowej

ul. Reymonta 3,

Ładza

Ewa Zdzisława LIZAK

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Aleksandra Roksana SEDLACZEK

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Piotr Krzysztof ZAJĄC

Pokój

Polskie Stronnictwo Ludowe

Zenon NOWACKI

Pokój

Klub Młodych Solidarnej Polski

Mateusz Maksymilian LETKI

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

Bogusława Maria HŁADIK

Zieleniec

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Jolanta Irena STILLER

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 2 w Pokoju

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 2

 

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. Wojska Polskiego 26, Pokój

Małgorzata KONAT

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Krzysztof SERAFIN

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Longin CIESIELSKI

Pokój

Polskie Stronnictwo Ludowe

Barbara NOWACKA

Pokój

Klub Młodych Solidarnej Polski

Aniela Halina KROCZ

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

Justyna Cecylia KULA

Pokój

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ewa Krystyna JASIŃSKA

Zieleniec

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 3 w Pokoju

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 3

 

Sala narad

Urzędu Gminy

ul. Sienkiewicza 8,

Pokój

Ewa Magdalena ŁAKOMSKA

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Małgorzata Maria SERAFIN

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Monika Anna POKRYWKA

Pokój

Polskie Stronnictwo Ludowe

Jolanta Elżbieta HELIŃSKA

Pokój

Klub Młodych Solidarnej Polski

Ilona Kinga KOZŁOWSKA

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

Anna Wiesława KULA

Pokój

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Sylwia Katarzyna BOBA

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 4 w Domaradzu

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 4

 

Szkoła Podstawowa

Domaradz 3

Krystyna Arleta ŁAKOMA

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Małgorzata Helena NIWA

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Tomasz KRUSZELNICKI

Kozuby

Polskie Stronnictwo Ludowe

Anna DUDEK

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

Anita GODEK

Lubnów

Fundacja Lepsza Polska

Krzysztof Rafał HŁADIK

Zieleniec

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Halina DOBROWOLSKA

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 5 w Domaradzkiej Kuźni

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 5

 

Świetlica Wiejska

ul. Opolska 12,

Domaradzka Kuźnia

 

 

Wioletta BARAN

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Kamil Andrzej HANUSZEWICZ

Kopalina

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Marek Jan PALUCH

Domaradzka Kuźnia

Polskie Stronnictwo Ludowe

Dorota Zofia JANIK

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

Agata ZIEMNIAK

Paryż

Fundacja Lepsza Polska

Mateusz Krzysztof DĄBROWSKI

Domaradzka Kuźnia

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Marzena Agnieszka MRÓZ

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załącznik nr 6

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 6 w Zawiści

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 6

 

Świetlica Wiejska

ul. Odrodzenia Polski 2, Zawiść

Magdalena Agata ŁAKOMY

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Jolanta HANUSZEWICZ

Kopalina

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Wacław Stanisław KOCIENCKI

Zawiść

Polskie Stronnictwo Ludowe

Jerzy ŁAKOMSKI

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

Dominika Irena SOŁTYSIAK

Kozuby

Fundacja Lepsza Polska

Jerzy KULA

Pokój

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Joanna Paulina MRÓZ

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załącznik nr 7

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 7 w Zieleńcu

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

Obwód głosowania

nr 7

 

Świetlica Wiejska

Zieleniec 26A

Danuta Krystyna GRYL

Krogulna

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

Katarzyna Anna NIWA

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

Marta Maria GRYL

Krogulna

Polskie Stronnictwo Ludowe

Jadwiga Teresa SOWA

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

Marcelina Marta KROCZ

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

Leokadia Maria KOTYNIA

Zieleniec

Sojusz Lewicy Demokratycznej

Paweł HNAT

Pokój

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Załącznik nr 8

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 8 w Fałkowicach

 

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

 

Obwód głosowania

nr 8

 

Świetlica Wiejska

Fałkowice 61

Bogusława Krystyna MUDRY

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

 

Danuta Teresa ZIMOCH

Pokój

Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość

 

Wanda Maria CZAIŃSKA

Zawiść

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Agnieszka DUDEK

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

 

Waleria DZIOPA

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

 

Ewa STĘPIEŃ

Zieleniec

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

Załącznik nr 9

do Zarządzenia nr  111/2015

Wójta Gminy Pokój

z dnia 13 sierpnia 2015r.

 

Obwodowa Komisja do spraw Referendum nr 9 w Pokoju

Obwód głosowania

(nr, siedziba)

Imię (imiona) i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Nazwa podmiotu uprawnionego,

dokonującego zgłoszenia

 

Obwód głosowania

nr 9

 

Szpital

ul. Namysłowska 22,

Pokój

Zofia HNAT

Pokój

Osoba wskazana przez Wójta – art. 13 ust. 2 pkt. 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz. 318)

 

Dawid Łukasz FIEBIG

Pokój

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Krystyna SOWA

Zieleniec

Klub Młodych Solidarnej Polski

 

Justyna Anna ZASADA

Pokój

Fundacja Lepsza Polska

 

Beata Kazimiera DAWID

Zieleniec

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 17-08-2015 08:51

Modyfikował(a): Elżbieta Kuklok
Data modyfikacji:
 17-08-2015 08:51
Przewiń do góry