RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAPYTANIE OFERTOWE - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pokoju

Pokój, 22.07.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy z możliwością rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pokoju, a także oczyszczaniem ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi  z ewentualnym wykorzystaniem elementów istniejącej oczyszczalni ścieków w Pokoju

 

I. Zamawiający.

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

II. Przedmiot zamówienia.

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego budowy z możliwością rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pokoju, a także oczyszczaniem ścieków dostarczanych wozami asenizacyjnymi  z ewentualnym wykorzystaniem elementów istniejącej oczyszczalni ścieków w Pokoju”.

Szczegółowe informacje: DOCogłoszenie_ zapytanie ofertowe.doc (31,00KB)


Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.07.2015 r. na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego-Oczyszczalnia Pokój” - Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: