Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Bioróżnorodne opolskie.jpeg

logotypy góra.jpeg

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w partnerstwie z Gminą Pokój, Filharmonią Opolską, Muzeum Śląska Opolskiego oraz Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych w ramach RPO WO na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V, Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, realizuje projekt pn.

„Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”

Termin realizacji projektu: od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r.

Wartość projektu: 5 237 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 4 341 350,00 PLN

Celem projektu jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego.

logotypy dół.jpeg

Szczegóły:

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 03-07-2015 14:08

Przewiń do góry