Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Uwaga Rolnicy!

Pozostał 1 dzień na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego - zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.
Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego ARR.

Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej

https://elf.arr.gov.pl/ dostępna

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:
• 80 zł - zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
• 130 zł - rośliny strączkowe,
• 400 zł - ziemniaki.
Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-06-2015 11:57

Przewiń do góry