RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Promocja książki „Pokój. Monografia”

3 czerwca 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju odbyła się promocja książki „Pokój. Monografia”, wydanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pokoju.

Jest to praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Gosławskiej. Autorami monografii są: dr Jacek Schmidt – historyk związany z Gliwicami, autor publikacji, książek  i artykułów dotyczących historii Górnego Śląska, prof. Wacław Leszczyński – syn nauczycielki Jadwigi Leszczyńskiej, która zakładała polską szkołę w Pokoju w 1945 roku, dr Marek Nienałtowski – znawca historii Oleśnicy i jej propagator w książkach, artykułach, wystawach i na stronach internetowych, Krzysztof Rusinek – ksiądz parafii rzymskokatolickiej w Pokoju oraz Elżbieta Gosławska – nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Pokoju.

W monografii oprócz artykułów, zdjęć, map, kartek pocztowych znalazły się także wiersze, wspomnienia o Pokoju oraz jedyny dokument o Pokoju w języku polskim z końca XVIII w. „Opis podróży do Carlsruhe w Szląsku wierszem i prozą w liście do Jana Tarnowskiego”.

Wójt Gminy Pokój Barbara Zając zadedykowała tę publikację wszystkim mieszkańcom, aby była ona inspiracją do dalszych działań na rzecz rozwoju miejscowości.

W promocji książki oprócz licznie przybyłych mieszkańców Pokoju uczestniczył Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Pani Iwona Solorz – Opolski Konserwator Zabytków, Pan prof. Wacław Leszczyński, Pan Zbigniew  Figas – Doradca Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele władz samorządowych powiatu namysłowskiego i ościennych gmin oraz goście z zagranicy, którzy przyjechali na Festiwal Muzyki Zabytkowych Parków i Ogrodów im. Carla Marii von Webera w Pokoju.

Wszystkich zebranych powitały Panie: Barbara Zając – Wójt Gminy Pokój, Bogusława Mudry – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju oraz Elżbieta Gosławska – redaktor publikacji. Pani Wójt pogratulowała całemu zespołowi i podziękowała za pracę włożoną w powstanie publikacji. Spotkanie poprowadziła pani Elżbieta Gosławska, która podziękowała wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad tworzeniem monografii. Podczas prezentacji książki Pani Elżbieta Gosławska skupiła się na losach właścicieli Pokoju, ich powiazaniami rodzinnymi z wielkimi rodami arystokratycznymi Europy, przedstawiła ciekawostki związane z życiem mieszkańców Pokoju, zaprezentowała sylwetki znanych ludzi związanych z Pokojem. Uczennice Publicznego Gimnazjum w Pokoju Dominika Kowalska i Nina Bąkowska odczytały wiersze o Pokoju oraz wiersze napisane przez członków rodu Wurttembergów.

Promocja publikacji spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem przez zgromadzonych gości i z żywym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali egzemplarz monografii bezpłatnie. Druk książki został sfinansowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pokoju, aby służyła ona promocji tej miejscowości oraz przyczyniła się do lepszego poznania i zrozumienia tego unikalnego miejsca.