Park w Pokoju
GALERIA

ZARZĄDZENIE NR 1K/2015
WÓJTA GMINY POKÓJ
Z DNIA 5 STYCZNIA 2015 R.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy Pokój w zamian za święto przypadające w innym dniu niż niedziela

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) oraz Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Pokój, zarządzam co następuje:

§ 1

Ustalam dzień wolny 24 grudnia 2015 r. (czwartek) od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pokój, bez odpracowania, w zamian za dzień 15 sierpnia 2015 r. święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

§ 2

Ustalam dzień wolny 31 grudnia 2015 r. (czwartek) od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy Pokój, bez odpracowania, w zamian za dzień 26 grudnia 2015 r. święto przypadające w innym niż niedziela.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy Urzędu Gminy Pokój.

 

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 05-05-2015 10:07

Przewiń do góry